Toplotne pumpe koje koriste energiju vazduha

*Sve dostupne modele u seriji, njihove karakteristike i opremu možete videti u brošurama, koje su dostupne za svaku od serija proizvoda.

LSA/HP SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • LSA/HP vodeni čiler i toplotna pumpa vazduh voda je namenjena malim stambenim i komercijalnim objektima.
 • Ovi modeli imaju mogućnost generisanja temperature vode u instalaciji do 7°C u režimu hlađenja, tj do 45°C u režimu grejanja, i pre svega su namenjeni radu sa fan coil-ovima.
 • Funkcionišu do -10°C spoljne temperature.
 • LSA/HP vodeni čileri imaju visoku efikasnost i vrlo su tihi u toku rada.
 • U zavisnosti od izbora modela, postoji veći broj nadogradnji kako bi se model što više približio zahtevima kupca.

*Brošuru možete pogledati ovde

LRi SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • LRi serija toplotnih pumpi visoke efikasnosti specijalno je razvijena za sisteme podnog grejanja i sličnih sistema koji zahtevaju visoku efikasnost pri grejanju.
 • Optimizovane su za grejanje, mogu da proizvedu vodu do temperature od 60°C i da funkcionišu čak do -20°C spoljne temperature.
 • Imaju mogućnost proizvodnje sanitarne vode korišćenjem dodatnog trokrakog ventila.
 • Svi modeli su opremljeni funkcijom protiv zamrzavanja i mogu da proizvode hladnu vodu u letnjem periodu.

*Brošuru možete pogledati ovde

LZTi SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • Visoko efikasna vazduh/voda toplotna pumpa sa invertorskim kompresorom i EVI tehnologijom
 • LZTi serija visokoefikasnih toplotnih pumpi je specijalno dizajnirana za rad sa podnim grejanjem ili aplikacijama gde je potrebno obezbediti maksimalne rezultate tokom grejanja.
 • Optimizovane su za grejanje, mogu da proizvedu vodu u instalaciji do 65°C i da funkcionišu čak do -20°C spoljašnje temperature.
 • LZTi jedinice su raspoložive u dve verzije – dvocevne ili četvorocevne (SW6). Obe verzije mogu da proizvode i sanitarnu vodu, u dvocevnoj verziji primenom spoljašnjeg trokrakog ventila, a u SW6 verziji postoje odvojeni toplotni izmenjivači.
 • Svi modeli mogu i da greju i da hlade.
 • Svi modeli su opremljeni defrost sistemom.

*Brošuru možete pogledati ovde

LHA SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • LHA serija toplotnih pumpi visoke efikasnosti specijalno je razvijena za sisteme podnog grejanja i sličnih sistema koji zahtevaju visoku efikasnost pri grejanju.
 • Optimizovane su za grejanje, mogu da proizvedu vodu u instalaciji do 60°C i da funkcionišu čak do -20°C spoljašnje temperature.
 • Svi modeli su opremljeni defrost sistemom.
 • Ekstremno su tihe zahvaljujući specijalno razvijenom sistemu plivajućih prigušivača kojima možete opremiti svoju pumpu.

*Brošuru možete pogledati ​ovde

LZT SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • LZT serija visokoefikasnih toplotnih pumpi je specijalno dizajnirana za rad sa podnim grejanjem ili aplikacijama gde je potrebno obezbediti maksimalne rezultate tokom grejanja.
 • Optimizovane su za grejanje, mogu da proizvedu vodu u instalaciji do 65°C i da funkcionišu čak do -20°C spoljašnje temperature.
 • Svi modeli su opremljeni funkcijom protiv zamrzavanja.
 • RV verzije mogu da proizvode hladnu vodu u letnjem periodu
 • U XL NN verziji su opremljene specijalno razvijenim sistemom plivajućih prigušivača za ekstremno tih rad.

*Brošuru možete pogledati ​ovde

CZT SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • Visoko efikasna vazduh/voda toplotna pumpa sa invertorskim kompresorom i EVI tehnologijom
 • CZT serija visokoefikasnih toplotnih pumpi je specijalno dizajnirana za rad sa podnim grejanjem ili aplikacijama gde je potrebno obezbediti maksimalne rezultate tokom grejanja.
 • Jedinica je dizajnirana za unutrašnju instalaciju i opremljena centrifugalnim ventilatorima dovoljno jakim za povezivanje na usisni kanal.
 • Optimizovane su za grejanje, mogu da proizvedu vodu u instalaciji do 63°C i da funkcionišu do -15°C spoljašnje temperature.
 • CZT jedinice su raspoložive u dve verzije – dvocevne ili četvorocevne (SW6).
 • Obe verzije mogu da imaju mogućnost da proizvode i sanitarnu vodu, u dvocevnoj verziji primenom spoljašnjeg trokrakog ventila, a u SW6 verziji postoje odvojeni toplotni izmenjivači.
 • Svi modeli su opremljeni defrost sistemom.
 • Ekstremno su tihe zahvaljujući specijalno razvijenom sistemu plivajućih prigušivača.

*Brošuru možete pogledati ​ovde

WZT SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • Optimizovane su za grejanje, mogu da proizvedu vodu u instalaciji do 65°C i da funkcionišu do -20°C spoljašnje temperature.
 • Dizajnirane su za što veću efikasnost sa što nižim stepenom buke, iz 2 međusobno povezane sekcije, za spoljašnju i unutrašnju montažu, pri čemu je kompresor u unutrašnjoj jedinici.

*Brošuru možete pogledati ​ovde

XNA SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • Dizajnirane su iz 2 međusobno povezane sekcije, za spoljašnju i unutrašnju montažu, pri čemu je kompresor u spoljašnjoj jedinici.
 • Koriste se tamo gde nije moguće koristiti glikol u instalacijama i gde postoji opasnost od smrzavanja.
 • Optimizovane su za grejanje, mogu da proizvedu vodu u instalaciji do 60°C i da funkcionišu do -20°C spoljašnje temperature.
 • Svi modeli su opremljeni funkcijom protiv zamrzavanja.
 • Ekstremno su tihe zahvaljujući specijalno razvijenom sistemu plivajućih prigušivača.

*Brošuru možete pogledati ​ovde

LZW SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • Ova serija toplotnih pumpi visoke efikasnosti specijalno je razvijena za sisteme podnog grejanja i sličnih sistema koji zahtevaju visoku efikasnost pri grejanju.
 • Optimizovane su za grejanje, mogu da proizvedu vodu u instalaciji do 65°C i da funkcionišu do -20°C spoljašnje temperature.
 • Neke od verzija mogu da omoguće proizvodnju sanitarne vode.
 • Svi modeli su opremljeni funkcijom protiv zamrzavanja.
 • Glavna odlika ove serije je da imaju dva izmenjivača na strani izvora što poboljšava efikasnost pumpe u ekstremnim uslovima rada.
 • Ekstremno su tihe zahvaljujući specijalno razvijenom sistemu plivajućih prigušivača.

*Brošuru možete pogledati ​ovde

LHA/P4 SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • LHA/P4 serija visokoefikasnih toplotnih pumpi vazduh/voda je specijalno dizajnirana za četvorocevne sisteme i omogućava proizvodnju hladne vode za hlađenje i tople za grejanje istovremeno ili zasebno, zavisno od potreba.
 • Sve pumpe ove serije su opremljene dodatnim izmenjivačem za toplu vodu i njena je proizvodnja totalno nezavisna od režima u kome se pumpa nalazi.
 • Sve pumpe ove serije su opremljene naprednom mikroprpcesorskom kontrolom za upravljanje širokim spektrom situacija.
 • Ekstremno su tihe zahvaljujući specijalno razvijenom sistemu plivajućih prigušivača.

*Brošuru možete pogledati ​ovde

LZT/P4 SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • Ova serija visokoefikasnih toplotnih pumpi vazduh/voda je specijalno dizajnirana za četvorocevne sisteme i omogućava proizvodnju hladne vode za hlađenje i tople za grejanje istovremeno ili zasebno, zavisno od potreba.
 • Sve pumpe ove serije su opremljene dodatnim izmenjivačem za toplu vodu i njena je proizvodnja totalno nezavisna od režima u kome se pumpa nalazi.
 • Sve pumpe ove serije su opremljene naprednom mikroprpcesorskom kontrolom za upravljanje širokim spektrom situacija.
 • Ekstremno su tihe zahvaljujući specijalno razvijenom sistemu plivajućih prigušivača.

*Brošuru možete pogledati ​ovde

Za sva dodatna pitanja u vezi sa cenama, postupcima, izradama projekata kontaktirajte nas na dežurni broj telefona +381 69 2424 050 ili putem e-mail adrese office@mifimi.com