Ovo su sistemi za grejanje koji koriste spoljašnji vazduh kao obnovljivi izvor energije. Ujedno, ove toplotne pumpe mogu da služe za hlađenje objekata tokom leta, jer se proces može obrnuti (umesto da greju, mogu da hlade).

Ove pumpe se lako instaliraju i ne zahtevaju puno prostora. Ne predstavljaju skupu investiciju, jer se veoma lako isplate. Ovo je moguće zbog toga što su efikasnije u postupku prenosa toplotne energije. Pošto nema postavljanja cevi i instalacija u zemljište (kao kod voda-voda ili zemlja-voda pumpi) ove pumpe su najpopularnije i ima najviše veličina i modela.

Slika prikazuje rad toplotne pumpe vazduh voda. Razlika je što model na desnoj šemi ujedno ima mogućnost zagrevanja tehničke vode (bojlera).

Suštinski, toplotne pumpe prenose toplotu, a ne proizvode je kao što to rade sistemi koji rade na čvrsta i tečna goriva. U poslednje vreme tehnologija je napredovala do te mere da vazduh-voda toplotne pumpe mogu grejati tokom cele zime i u izuzetno hladnim uslovima.

U našem asortimanu su toplotne pumpe koje mogu raditi i do -20°C spoljašnje temperature. Određeni modeli imaju mogućnost proizvodnje sanitarne vode korišćenjem dodatnog trokrakog ventila.

Ovo su naši proizvodi u ponudi

*Sve dostupne modele u seriji, njihove karakteristike i opremu možete videti u brošurama, koje su dostupne za svaku od serija proizvoda.

LSA/HP SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • LSA/HP vodeni čiler i toplotna pumpa je namenjena malim stambenim i komercijalnim objektima.
 • Ovi modeli imaju mogućnost generisanja temperature vode u instalaciji do 7°C u režimu hlađenja, tj do 45°C u režimu grejanja, i pre svega su namenjeni radu sa fan coil-ovima.
 • Funkcionišu do -10°C spoljne temperature.
 • LSA/HP vodeni čileri imaju visoku efikasnost i vrlo su tihi u toku rada.
 • U zavisnosti od izbora modela, postoji veći broj nadogradnji kako bi se model što više približio zahtevima kupca.

*Brošuru možete pogledati ovde

LRi SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • LRi serija toplotnih pumpi visoke efikasnosti specijalno je razvijena za sisteme podnog grejanja i sličnih sistema koji zahtevaju visoku efikasnost pri grejanju.
 • Optimizovane su za grejanje, mogu da proizvedu vodu do temperature od 60°C i da funkcionišu čak do -20°C spoljne temperature.
 • Imaju mogućnost proizvodnje sanitarne vode korišćenjem dodatnog trokrakog ventila.
 • Svi modeli su opremljeni funkcijom protiv zamrzavanja i mogu da proizvode hladnu vodu u letnjem periodu.

LZTi SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • Visoko efikasna vazduh/voda toplotna pumpa sa invertorskim kompresorom i EVI tehnologijom
 • LZTi serija visokoefikasnih toplotnih pumpi je specijalno dizajnirana za rad sa podnim grejanjem ili aplikacijama gde je potrebno obezbediti maksimalne rezultate tokom grejanja.
 • Optimizovane su za grejanje, mogu da proizvedu vodu u instalaciji do 65°C i da funkcionišu čak do -20°C spoljašnje temperature.
 • LZTi jedinice su raspoložive u dve verzije – dvocevne ili četvorocevne (SW6). Obe verzije mogu da proizvode i sanitarnu vodu, u dvocevnoj verziji primenom spoljašnjeg trokrakog ventila, a u SW6 verziji postoje odvojeni toplotni izmenjivači.
 • Svi modeli mogu i da greju i da hlade.
 • Svi modeli su opremljeni defrost sistemom.

*Brošuru možete pogledati ovde

LHA SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • LHA serija toplotnih pumpi visoke efikasnosti specijalno je razvijena za sisteme podnog grejanja i sličnih sistema koji zahtevaju visoku efikasnost pri grejanju.
 • Optimizovane su za grejanje, mogu da proizvedu vodu u instalaciji do 60°C i da funkcionišu čak do -20°C spoljašnje temperature.
 • Svi modeli su opremljeni defrost sistemom.
 • Ekstremno su tihe zahvaljujući specijalno razvijenom sistemu plivajućih prigušivača kojima možete opremiti svoju pumpu.

*Brošuru možete pogledati ​ovde

LZT SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • LZT serija visokoefikasnih toplotnih pumpi je specijalno dizajnirana za rad sa podnim grejanjem ili aplikacijama gde je potrebno obezbediti maksimalne rezultate tokom grejanja.
 • Optimizovane su za grejanje, mogu da proizvedu vodu u instalaciji do 65°C i da funkcionišu čak do -20°C spoljašnje temperature.
 • Svi modeli su opremljeni funkcijom protiv zamrzavanja.
 • RV verzije mogu da proizvode hladnu vodu u letnjem periodu
 • U XL NN verziji su opremljene specijalno razvijenim sistemom plivajućih prigušivača za ekstremno tih rad.

*Brošuru možete pogledati ​ovde

CZT SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • Visoko efikasna vazduh/voda toplotna pumpa sa invertorskim kompresorom i EVI tehnologijom
 • CZT serija visokoefikasnih toplotnih pumpi je specijalno dizajnirana za rad sa podnim grejanjem ili aplikacijama gde je potrebno obezbediti maksimalne rezultate tokom grejanja.
 • Jedinica je dizajnirana za unutrašnju instalaciju i opremljena centrifugalnim ventilatorima dovoljno jakim za povezivanje na usisni kanal.
 • Optimizovane su za grejanje, mogu da proizvedu vodu u instalaciji do 63°C i da funkcionišu do -15°C spoljašnje temperature.
 • CZT jedinice su raspoložive u dve verzije – dvocevne ili četvorocevne (SW6).
 • Obe verzije mogu da imaju mogućnost da proizvode i sanitarnu vodu, u dvocevnoj verziji primenom spoljašnjeg trokrakog ventila, a u SW6 verziji postoje odvojeni toplotni izmenjivači.
 • Svi modeli su opremljeni defrost sistemom.
 • Ekstremno su tihe zahvaljujući specijalno razvijenom sistemu plivajućih prigušivača.

WZT SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • Optimizovane su za grejanje, mogu da proizvedu vodu u instalaciji do 65°C i da funkcionišu do -20°C spoljašnje temperature.
 • Dizajnirane su za što veću efikasnost sa što nižim stepenom buke, iz 2 međusobno povezane sekcije, za spoljašnju i unutrašnju montažu, pri čemu je kompresor u unutrašnjoj jedinici.

*Brošuru možete pogledati ​ovde

XNA SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • Dizajnirane su iz 2 međusobno povezane sekcije, za spoljašnju i unutrašnju montažu, pri čemu je kompresor u spoljašnjoj jedinici.
 • Koriste se tamo gde nije moguće koristiti glikol u instalacijama i gde postoji opasnost od smrzavanja.
 • Optimizovane su za grejanje, mogu da proizvedu vodu u instalaciji do 60°C i da funkcionišu do -20°C spoljašnje temperature.
 • Svi modeli su opremljeni funkcijom protiv zamrzavanja.
 • Ekstremno su tihe zahvaljujući specijalno razvijenom sistemu plivajućih prigušivača.

LZW SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • Ova serija toplotnih pumpi visoke efikasnosti specijalno je razvijena za sisteme podnog grejanja i sličnih sistema koji zahtevaju visoku efikasnost pri grejanju.
 • Optimizovane su za grejanje, mogu da proizvedu vodu u instalaciji do 65°C i da funkcionišu do -20°C spoljašnje temperature.
 • Neke od verzija mogu da omoguće proizvodnju sanitarne vode.
 • Svi modeli su opremljeni funkcijom protiv zamrzavanja.
 • Glavna odlika ove serije je da imaju dva izmenjivača na strani izvora što poboljšava efikasnost pumpe u ekstremnim uslovima rada.
 • Ekstremno su tihe zahvaljujući specijalno razvijenom sistemu plivajućih prigušivača.

LHA/P4 SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • LHA/P4 serija visokoefikasnih toplotnih pumpi vazduh/voda je specijalno dizajnirana za četvorocevne sisteme i omogućava proizvodnju hladne vode za hlađenje i tople za grejanje istovremeno ili zasebno, zavisno od potreba.
 • Sve pumpe ove serije su opremljene dodatnim izmenjivačem za toplu vodu i njena je proizvodnja totalno nezavisna od režima u kome se pumpa nalazi.
 • Sve pumpe ove serije su opremljene naprednom mikroprpcesorskom kontrolom za upravljanje širokim spektrom situacija.
 • Ekstremno su tihe zahvaljujući specijalno razvijenom sistemu plivajućih prigušivača.

*Brošuru možete pogledati ​ovde

LZT/P4 SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • Ova serija visokoefikasnih toplotnih pumpi vazduh/voda je specijalno dizajnirana za četvorocevne sisteme i omogućava proizvodnju hladne vode za hlađenje i tople za grejanje istovremeno ili zasebno, zavisno od potreba.
 • Sve pumpe ove serije su opremljene dodatnim izmenjivačem za toplu vodu i njena je proizvodnja totalno nezavisna od režima u kome se pumpa nalazi.
 • Sve pumpe ove serije su opremljene naprednom mikroprpcesorskom kontrolom za upravljanje širokim spektrom situacija.
 • Ekstremno su tihe zahvaljujući specijalno razvijenom sistemu plivajućih prigušivača.

*Brošuru možete pogledati ​ovde

Možemo vas uputiti kako da dobijete subvencije i ostvarite značajne uštede prilikom kupovine toplotnih pumpi.

Pogledajte sve vrste toplotnih pumpi u našoj ponudi. Kliknite na vrstu toplotne pumpe da vidite sve proizvode i njihove specifikacije.

TOPLOTNE PUMPE
VAZDUH-VODA

TOPLOTNE PUMPE
ZEMLJA-VODA

TOPLOTNE PUMPE
VODA-VODA

Za sva dodatna pitanja u vezi sa cenama, postupcima, izradama projekata kontaktirajte nas na dežurni broj telefona +381 69 2424 050 ili putem e-mail adrese office@mifimi.com