Na ovoj strani ćemo odgovoriti na tri pitanja koja nam klijenti često postavljaju:

Toplotne pumpe su uređaji koji preuzimaju energiju sa jednog mesta i prebacuju je na drugo mesto kome je potrebno grejanje ili hlađenje. Toplotne pumpe koriste energiju vazduha, zemlje i podzemnih voda. To znači da one ne proizvode energiju, već je preusmeravaju iz postojećih izvora. 

Najbolje od svega je što to rade vrlo efikasno (WZA serija koju nudimo ima koeficijent efikasnosti preko 6). Zbog toga se njihova ugradnja veoma brzo isplaćuje. Druga prednost toplotnih pumpi je što su potpuno neškodljive za okolinu.

Princip rada toplotne pumpe

Princip rada toplotne pumpe

Kako radi toplotna pumpa?

  1. Iz obnovljivog izvora energija ulazi u isparivač pumpe;
  2. Kroz sistem cevi gas koji je preuzeo energiju ide u kompresor gde rastu pritisak i temperatura;
  3. U zatvorenom sistemu izmenjivača toplota gasa prelazi na sistem za grejanje/hlađenje;
  4. Nakon što preda toplotu, gas se vraća na svoju prvobitnu temperaturu i ponovo ide u isparivač kako bi proces počeo ponovo.

Ovo je pojednostavljen princip rada, a ako vas zanima teorijski kako to sve funkcioniše onda pročitajte sledeće činjenice.

Korišćenje toplotne energije našeg okruženja. Toplotna pumpa koristi energiju vazduha, zemlje i podzemnih voda da bi vršila hlađenje ili grejanje vašeg objekta. Ime „toplotne pumpe” je izvedeno od reči “toplota” i “pumpa” koje u svom originalnom značenju predstavljaju premeštanje toplotne energije sa jednog prostora na drugi. U režimu hlađenja toplotna pumpa hladi vodu koja cirkuliše kroz cevi unutar objekta a sakupljenu toplotnu energiju izbacuje u spoljašnji prostor.

Sama toplotna pumpa neće imati nikakvog dejstva ukoliko nije priključena na izvor energije iz zemlje, vode ili vazduha. Toplotna pumpa će, pak, doprineti najboljem i najjeftinijem iskorišćenju te energije.

Toplotna pumpa je uređaj koji apsorbuje toplotnu energiju sa jedne lokacije (spoljni izvori energije) i premešta je na drugu lokaciju (objekat koji se greje ili hladi). Za većinu kućnih i komercijalnih primena, dva najbitnija režima rada su hlađenje i grejanje. Toplotna pumpa radi po približno istom principu kao i kućni rashladni aparati (npr. frižider i klima). Razlika je samo u smeru u kome se vrši predavanje toplotne energije. Zadatak uređaja je da automatski drži temperaturu u odgovarajućem opsegu, u objektu tokom godine, svejedno da li to bilo hlađenje (leti) ili grejanje (zimi).

Koje su koristi i prednosti toplotnih pumpi?

Upravo zbog principa po kojim toplotne pumpe funkcionišu dolaze mnogobrojne koristi za vlasnike objekata, kako stambenih, tako i poslovnih i industrijskih:

Grejanje na toplotnu pumpu

Nema razlike u procesu rada uređaja prilikom grejanja ili hlađenja objekta. U oba slučaja princip rada je isti.

Grejanje i hlađenje korišćenjem toplotnih pumpi predstavljaju primarni pravac u svetu i Evropskoj Uniji, kako zbog skoka cena energenata, tako i zbog rastućeg trenda korišćenja obnovljivih izvora energije i težnje ka što većoj energetskoj efikasnosti.

Evropska Unija je donela normative u kojima se kaže da svi objekti izgrađeni posle  godine moraju da imaju energetski efikasan sistem grejanja i hlađenja koji se pored sličnih mahom zasniva na geotermalnoj energiji (toplotnim pumpama).

Možemo vas uputiti kako da dobijete subvencije i ostvarite značajne uštede prilikom kupovine toplotnih pumpi.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa cenama, postupcima, izradama projekata kontaktirajte nas na dežurni broj telefona +381 69 2424 050 ili putem e-mail adrese office@mifimi.com