Dehumidori za bazene

*Sve dostupne modele u seriji, njihove karakteristike i opremu možete videti u brošurama, koje su dostupne za svaku od serija proizvoda.

SBA SERIJA ODVLAŽIVAČA

 • Dizajnirana za upotrebu u bazenskim prostorima gde je jako bitno kontrolisati vlagu vazduha zbog komfora.
 • Ovu seriju čini 5 modela koji pokrivaju kapacitete od 50 do 200 l/24h.
 • SBA jedinice su dizajnirane za jednostavno upravljanje.
 • Sama konstrukcija uređaja omogućava jednostavni pristup svim komponentama što ga čini jeftinim za održavanje i servisiranje.

*Brošuru možete pogledati ovde

SHA SERIJA ODVLAŽIVAČA

 • SHA serija izričito je dizajnirana za upotrebu u bazenskim prostorijama gde je jako bitno kontrolisati vlagu vazduha zbog komfora.
 • Montaža SHA serije se vrši u tehničkoj prostoriji blizu bazena.
 • Povezivanje se vrši putem usisnog i potisnog kanala bez potrebe za ugradnjom dodatnih ventilatora.
 • Ovu seriju čini 5 modela koji pokrivaju kapacitete od 50 do 190 l/24h i protokom vazduha 500-1900m3 vazduha.

*Brošuru možete pogledati ovde

SDA SERIJA ODVLAŽIVAČA

 • SDA serija odvlaživača dizajnirana je za upotrebu u bazenskim prostorima gde je jako bitno kontrolisati vlagu vazduha zbog komfora.
 • Montaža SHA serije se vrši u tehničkoj prostoriji blizu bazena.
 • Povezivanje se vrši putem usisnog i potisnog kanala bez potrebe za ugradnjom dodatnih ventilatora.
 • Ovu seriju čini 4 modela koji pokrivaju kapacitete od 73 do 240 l/24h sa protokom vazduha 730-2000m3.

*Brošuru možete pogledati ovde

SMA SERIJA ODVLAŽIVAČA

 • Odvlaživače sa rekuperacijom čine visoko efikasni uređaji iz FHE serije koji obezbeđuju odvlaživanje i dotok svežeg vazduha u boravišnom prostoru, specijalno konstrisanih za rad u kombinaciji sa pasivnim rashladnim sistemima.
 • Jedinica pored odvlaživanja omogućava i dodatno rashlađivanje u letnjem periodu.
 • U prelaznom periodu se vrši samo samo odvlaživanje bez rashlađivanja.
 • Konstantnom izmenom vazduha se izbegava efekat duvanja kod standardnih rashladnih uređaja

*Brošuru možete pogledati ​ovde

SRH SERIJA ODVLAŽIVAČA

 • SRH serija odvlaživača izričito je dizajnirana za upotrebu u bazenskim prostorijama gde je jako bitno kontrolisati vlagu vazduha zbog komfora.
 • Montaža SRH serije se vrši u tehničkoj prostoriji blizu bazena.
 • Povezivanje se vrši putem usisnog i odsisnog kanala bez potrebe za ugradnjom dodatnih ventilatora.
 • Ovu seriju čini 6 modela koji pokrivaju kapacitete od 1150 do 3000 l/24h. Uređaj poseduje ugrađeni mehanički higrostat i termostat.

Opcije:

 • Udaljeni higrostati + termostati koji se montiraju unutar bazenske prostorije.
 • Desuperhiter pločastog tipa koji omogućava dodatni toplotni izmenjivač ugrađen u kompresorskom krugu serijski vezan sa kondenzatorom.
 • Korišćenjem se dobija rekuperacija toplote kapaciteta oko 25% opterećenja kondenzatora, što se može iskoristiti za proizvodnju sanitarne vode ili dogrevanje bazena.
 • Proizvodnja sanitarne vode – pločasti izmenjivač opremljen trokrakim ventilom.
 • Modul dotoka svežeg vazduha – rekuperator opremljen rešetkama upravljanih servomotorom i mikroprocesorom.

*Brošuru možete pogledati ​ovde

UTA – UTAZ SERIJA ODVLAŽIVAČA

 • UTA serija odvlaživača je dizajnirana za upotrebu u bazenskim prostorijama, ali i sličnim prostorima sa velikom koncentacijom ljudi, gde je jako bitno kontrolisati temperaturu, vlagu vazduha, rekuperaciju energije i tretman svežeg vazduha.
 • Zahvaljujući primenjenim tehnologijama u mogućnosti je da da do 30% više kapaciteta za odvlaživanje u odnosu na standardne konstrukcije.
 • Namenjena je posebno zahtevnim instalacijama.
 • Može da funkcioniše u sredinama do 36°C sa mogućnošću dotoka svežeg vazduha do 30% od ukupne količine protoka.
 • Ovu seriju čini 7 modela koji pokrivaju kapacitete od 1500 do 6000m3/h

*Brošuru možete pogledati ​ovde

Za sva dodatna pitanja u vezi sa cenama, postupcima, izradama projekata kontaktirajte nas na dežurni broj telefona +381 69 2424050 ili putem e-mail adrese office@mifimi.com