Kada se govori o vodi kao izvoru energije za toplotne pumpe, misli se na toplotnu energiju površinskih ili podzemnih voda. Osnovni značaj vode kao toplotnog izvora je srazmerno konstantna temperatura tokom cele godine. Voda se iz jedne bušotine (usisne), vodene površine ili vodotoka crpi, a kroz drugu (utisnu ili povratnu) vraća u podzemne slojeve, vodenu površinu ili vodotok.

toplotne pumpe voda voda

Slika prikazuje rad toplotne pumpe voda voda. Model prikazan na desnoj šemi ima mogućnost zagrevanja tehničke vode (bojlera).

U slučaju površinskih voda, sistem može biti izveden kao kod energije zemlje gde se na dno jezera/reke/mora postavljaju kolektori.

Kod sistema toplotnih pumpi koje eksploatišu vodu dobija se veoma visok koeficijent energetske efikasnosti (ovo važi i za toplotne pumpe zemlja – voda). U Srbiji se temperatura podzemne vode tokom čitave godine kreće u rasponu od +10°C do +15°C (prosečna je 12 stepeni) što ovaj sistem čini dodatno pogodnim za eksploataciju u našim krajevima.

Toplotna pumpa uopšte ne menja fizičke, hemijske i bakteriološke karakteristike podzemnih voda što znači da nije štetna za sredinu i ekosistem!

Godišnji energetski bilans toplotne pumpe prema podzemnim vodama je jednak nuli (koliko uzme zimi, toliko vrati leti).

Bitne karakteristike podzemne vode kao izvora energije: ovo važi i za zemlja – voda

 • Minimalne temperaturne oscilacije tokom godine.
 • Može se koristiti kako za grejanje i hlađenje objekta, tako i za pripremanje tople vode u objektu (bojleri, zagrevanje bazenske vode…)
 • Sistem omogućava pasivno hladjenje objekta (free-cooling)

Ovo su naši proizvodi u ponudi

*Sve dostupne modele u seriji, njihove karakteristike i opremu možete videti u brošurama, koje su dostupne za svaku od serija proizvoda.

WSA/HP SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • WSA vodeni čiler/toplotna pumpa je namenjena  malim stambenim i komercijalnim objektima.
 • Ovi modeli imaju mogućnost generisanja vode u instalaciji do temperature 7°C u režimu hlađenja, tj. 50°C u režimu grejanja i pre svega su namenjeni radu sa fan coil-ovima.
 • WSA vodeni čileri imaju visoku efikasnost i vrlo su tihi u toku rada.
 • U zavisnosti od izbora modela postoji veći broj nadogradnji kako bi se izabrani model što više približio zahtevima kupca.
 • Namenjeni su za unutrašnju montažu.

Napomena: U katalozima su dati koeficijenti efikasnosti za temperaturu podzemne vode 10°C (veća temperatura podzemne vode daje i znatno veće koeficijente efikasnosti).

*Brošuru možete pogledati ovde

WZA SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

 • WZA serija visokoefikasnih toplotnih pumpi kao izvor energije koristi sonde ili podzemnu vodu.
 • Serija je specijalno dizajnirana za rad sa podnim grejanjem ili aplikacijama gde je potrebno obezbediti maksimalne rezultate tokom grejanja.
 • U režimu grejanja postižu temperature do 60°C. WZA serija toplotnih pumpi dolazi u više različitih verzija.
 • Najjednostavnija je dvocevna toplotna pumpa koja omogućava samo grejanje.
 • Dodavanjem eksternog trokrakog ventila omogućava se i proizvodnja tople vode.
 • Sledeća verzija omogućava i grejanje i hlađenje.
 • Četvorocevne verzije pored grejanja i/ili hlađenja omogućavaju i potpuno odvojenu proizvodnju tople sanitarne vode bez obzira u kom režimu se toplotna pumpa nalazi.
 • WZA serija ima izuzetno visok koeficijent efikasnosti (COP) koji, za neke modele iz serije, prelazi 6.

Napomena: U katalozima su dati koeficijenti efikasnosti za temperaturu podzemne vode 10°C (veća temperatura podzemne vode daje i znatno veće koeficijente efikasnosti).

*Brošuru možete pogledati ovde

WHA SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

(Visoko efikasna zemlja(voda)/voda toplotna pumpa)

 • WHA serija visokoefikasnih toplotnih pumpi kao izvor energije koristi sonde ili podzemnu vodu.
 • Serija je specijalno dizajnirana za rad sa podnim grejanjem ili aplikacijama gde je potrebno obezbediti maksimalne rezultate tokom grejanja.
 • U režimu grejanja postižu temperature do 60°C.
 • WHA serija toplotnih pumpi dolazi u više različitih verzija.
 • Najjednostavnija je dvocevna toplotna pumpa koja omogućava samo grejanje.
 • Dodavanjem eksternog trokrakog ventila omogućava se i proizvodnja tople vode.
 • Sledeća verzija omogućava i grejanje i hlađenje.
 • Četvorocevne verzije pored grejanja i/ili hlađenja omogućavaju i potpuno odvojenu proizvodnju tople sanitarne vode bez obzira u kom režimu se toplotna pumpa nalazi.
 • Cela serija poseduje Free cooling (FC) mogućnost/dodatak koji omogućava i niskoenergetsko hlađenje jednostavnim direktnim korišćenjem podzemne vode ili sondi (bez startovanja kompresora).
 • WHA serija ima izuzetno visok koeficijent efikasnosti.

Napomena: U katalozima su dati koeficijenti efikasnosti za temperaturu podzemne vode 10°C (veća temperatura podzemne vode daje i znatno veće koeficijente efikasnosti).

*Brošuru možete pogledati ovde

WHK SERIJA TOPLOTNIH PUMPI

(Visoko temperaturna voda/voda toplotna pumpa)

 • WHK serija toplotnih pumpi je dizajnirana za rad sa izvorima energije srednje ili visoke temperature.
 • Jedinice ove serije mogu proizvesti vodu visoke temperature na izlazu.
 • Predviđene su za rad samo u režimu grejanja i mogu proizvesti vodu do temperature od 78°C.
 • Širok opseg opreme omogućava potpuno prilagođavanje jedinica iz ove serije toplotnih pumpi vašim potrebama.

Možemo vas uputiti kako da dobijete subvencije i ostvarite značajne uštede prilikom kupovine toplotnih pumpi.

Pogledajte sve vrste toplotnih pumpi u našoj ponudi. Kliknite na vrstu toplotne pumpe da vidite sve proizvode i njihove specifikacije.

TOPLOTNE PUMPE
VAZDUH-VODA

TOPLOTNE PUMPE
ZEMLJA-VODA

TOPLOTNE PUMPE
VODA-VODA

Za sva dodatna pitanja u vezi sa cenama, postupcima, izradama projekata kontaktirajte nas na dežurni broj telefona +381 69 2424 050 ili putem e-mail adrese office@mifimi.com