Mišljenje da je dovoljno da postavimo toplotnu pumpu da bi dobili energetski efikasan sistem je isto kao i mišljenje da bi maratonac postizao vrhunske rezultate potrebno je da ima dobre patike. Toplotna pumpa predstavlja samo jedan od zupčanika u celom sistemu. Da bi sistem postizao velike uštede potrebno je mnogo trikova u samom projektovanju.

Najviše volimo Investitore koji imaju otvorene poglede i koji su dovoljno dalekovidi da nam daju odrešene ruke. Investitor NE MORA da zna kako sistem radi, Investitor MORA da zna šta želi da dobije tim sistemom. Ovo je jedan od primera…

Pre nepune 2 godine su nam došli ljudi iz poznatih auto brendova sa idejom da im odradimo kompletnu klimatizaciju i ventilaciju ekskluzivnog salona u Nišu. Imali su strogo definisane zahteve:

 • u objektu se ne sme osetiti miris guma i miris “novih vozila”
 • vazduh ne sme biti ustajao ni leti ni zimi
 • objekat mora imati mogućnost zonske klimatizacije čak i u okviru monoprostora
 • objekat mora imati strogo kontrolisanu temperaturu, pritisak i vlagu vazduha nezavisno od spoljašnjih uslova
 • u delu servisa ne sme biti prašine i izduvnih gasova
 • u servisu se mora održavati temperatura za nesmetani rad servisera iako cela strana objekta ima veći broj rol vrata za nesmetano kretanje automobila
 • objekat mora biti štedljiv i energetski efikasan

Uzevši da budžet “nije bio problem” po dobijanju svih potrebnih podataka, krenuli smo sa projektovanjem. Rešenje do koga smo došli čini sledeće uslove:

 • objekat mora menjati vazduh svakih 10 minuta
 • pre nego što se vazduh ubaci u objekat izvrši se njegova temepraturna priprema i otkloni se višak vlage
 • objekat je podeljen na 4 mikroklimatske zone koje su međusobno potpuno nezavisne
 • količina energije se podešava prema unutrašnjoj, spoljašnjoj i tendenciji promene temperature
 • sistem je bešuman da ne bi odvlačio pažnju kupaca (buka u maksimalnom režimu je na pragu čujnosti <30dB)
 • sistem je energetski efikasan uprkos velikoj površini staklenih površina (90% objekta)

Bunar

Ovako sve počinje. Pre nego što se krene sa instalacijom unutar objekta, prvo je potrebno budućem sistemu obezbediti stalni priliv podzemne vode – energenta za rad toplotnih pumpi.

Kada se bunar zacevi i iskompresira potrebno ga je isprati. Procedura ispiranja bunara traje 7-10 dana pre nego što se utvrdi prava izdašnost bunara tj pogodnost za korišćenje u sistemu toplotnih pumpi.

Naravno, naši momci su našli i drugu primenu tokom te sedmice:

01Postoji priča i da su naplaćivali pranje automobila komšijama u tom periodu, ali to nije utvrđeno.

 

Toplotna podstanica

Onog trenutka kada je utvrđeno da je izdašnost bunara zadovoljavajuća, te da temperatura i mehaničke osobine vode zadovoljavaju potrebe sistema, prešlo se na rad unutar objekta.

Prvo je urađena toplotna podstanica.

02

Za razliku od klasičnih sistema energetska efikasnost se postiže tako što se vodi računa o svakom vatu neiskorišćene energije.

Na slici se vide dve 351 LG pumpe ukupnog toplotnog kapaciteta 70kW koje koriste maksimalno 15kW električne energije. Pumpe se uključuju kaskadno prema potrebi gde se vodi računa i o angažovanoj snazi (merne grupe EPS-a).

Pre samog korišćenja podzemne vode, potrebno je dodatno prečistiti. To ostvarujemo baterijom filtera sa mikronskim ulošcima.

10

Na ovaj način iskorišćenu podzemnu vodu vraćamo u bunar sa istim hemijskim i biološkim sastavom dodatno pročišćenu. Jedino ovim načinom eksploatacije ne utičemo na poremećaj flore i faune.

Pored pumpi se nalazi bafer koji prestavlja svojevrsnu TA peć za naše sisteme. Zadatak bafera je da akomulira energiju i da je drži u pripravnosti (gubi 1oC na 24h) do trenutka kada je potrebno eksploatisati tu energiju. Na taj način se energija priprema tokom jeftine struje čime se ostvaruje dodatna ušteda.

Klimatizacija

Objekat je podeljen na više zona shodno njihovoj nameni.

Klimatizacija servisa

U servisu je odrađena klimatizacija strujanjem vazduha. Vodilo se računa o regulativama klimatizacije radnih prostora punih prašine i izduvnih gasova. Istovremeno strujanjem vazduha se pospešuje subjektivni osećaj temperature sa većom uštedom energije.

Automatikom koja meri spoljnu i unutrašnju temperaturu, temperaturu vode sistema te zahtevani protok da bi se obezbedili željeni uslovi, vrši se podešavanje spoljašnjih i unutrašnjih žaluzina te minimalnog protoka vode kroz izmenjivač klima komore.

“Povetarac” se kreira upotrebom difuzora.

19

Pokazalo se da su i ove zime (i do –23oC) serviseri ostali u kratkim rukavima.

Klimatizacija auto salona

Klimatizacija auto salona je izvršena našim ultra tihim plafonskim fan coil-ovima. Fan coil-ovi imaju mogućnost upumpavanja pasivno pripremljenog svežeg vazduha (koji se obavlja u dodatnoj prostoriji čija je namena službena tajna), grejanja, hlađenja i odvlaživanja vazduha.

14

Zaključak

Investitor je prezadovoljan. U prvoj grejnoj sezoni primenom našeg sistema Investitor je uštedeo 12.000 eura što mu garantuje veoma kratak period samootplate sistema.

Sistem je toliko energetski efikasan da smo dobili najbolju referencu od strane EPS-a. Naime toliko je utrošeno manje energije da je EPS došao u proveru postojanja još jednog nelegalnog priključka na električnu mrežu…

23

…nisu zabetonirali rupu koju su iskopali i otišli su praznih rukava.

Na kraju dajemo slike celog puta izgradnje sistema: