Radimo projektovanje i izvođenje termotehničkih instalacija svih namena u stambenim, poslovnim, industrijskim i drugim komercijalnim objektima (hoteli, spa centri, sportski centri, medicinski centri itd).

Naš tim koji je angažovan na izvođenju termotehničkih instalacija je obučen za rad i za izvođenje prema definisanom projektu. U svim fazama izvođenja se vodi potrebna tehničko – tehnološka dokumentacija u saglasnosti sa propisima koji regulišu ovu oblast.

Možemo vam ponuditi rad na svim tipovima projekata postavljanja termotehničke instalacije

Kroz realizaciju se vrši neophodna kontrola ugrađene opreme kao i materijala što je garancija kavaliteta izvedenog sistema.

Pri radu se poštuju svi propisi o bezbednosti na radu uz upotrebu potrebnih sredstava zaštite na radu.

Možemo vas uputiti kako da dobijete subvencije i ostvarite značajne uštede.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa cenama, postupcima, izradama projekata kontaktirajte nas na dežurni broj telefona +381 69 2424 050 ili putem e-mail adrese office@mifimi.com