Izolacija vodovodnih cevi, ventilacionih kanala i opreme, kao i cevi od grejanja je neophodna kako bi se sprečila kondenzacija i nepotrebno gubljenje energije. Kod sanitarne tople vode izolacija ima ulogu čuvanja temperature vode na putu od bojlera do česme, kao i u obezbeđivanju boljeg komfora i uštede energije. Izolacija pomaže da voda u cevima ostane topla.

Na cevima za hladnu vodu izolacija sprečava stvaranje kondenza i čuva temperaturu hladne vode na zahtevanom nivou.

Optimalna izolacija cevi za grejanje i klimatizaciju umanjuje troškove na duži rok, jer smanjujete gubitak energije.

Imamo iskustvo u izvođenju izolacionih projekata u svim tipovima objekata i možemo vam pomoći da rešite bilo koje probleme u ovoj oblasti.

Možemo vas uputiti kako da dobijete subvencije i ostvarite značajne uštede.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa cenama, postupcima, izradama projekata kontaktirajte nas na dežurni broj telefona +381 69 2424 050 ili putem e-mail adrese office@mifimi.com